Faaliyet ve Uzmanlik Alanlari


Türk Hukukunda başlıca çalışma ve danışmanlık alanlarımızı şöyle sıralayabiliriz :

 • Aile Hukuku (Boşanma - Nafaka - Mal paylaşımı - Babalık Davaları)
 • Miras Hukuku (Veraset - Vesayet - Tereke Davaları)
 • Hukuk (Kira, Nesep - İsim Davaları)
 • Uluslararası Özel Hukuk (Çok Uluslu Davalar)
 • Taşınmaz Hukuku (Tapu İptali - Men'i Müdahale - Şuf'a Davaları)
 • Sigorta Hukuku (Maddi-Manevi Tazminat Davaları)
 • Şirketler Hukuku ve Şirket Kuruluşları
 • Şirket veya Borçlu Tahkikatı
 • Ticaret Hukuku (Alacakların Tahsili)
 • Marka ve Patent Hukuku
 • İcra Hukuku
 • Yurt Dışı Borçlanma Yoluyla Emeklilik Başvurusu
 • Sözleşme İhtarname Dilekçe Hazırlanması
 • Vatandaşlık Hukuku
 • Tarafların Türkiye'de Temsili ve Vekilliği
 • Uyuşmazlıkların Mahkeme Harici Sulhen Çözümü